Samtycke för registrering av personlig data

När du lägger en beställning hos B4Adventures.se - Tangaroa AB, behöver du ange personuppgifter som person- eller organisationsnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. I samband med genomförandet av köpet godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal med dig. Dina uppgifter kommer att delas med vår teknikleverantör Visma Spcs enligt vårt biträdesavtal med dem. Dina personuppgifter kommer bara att lämnas ut till tredjepart när ditt valda betalsätt kräver att vi ska skicka dessa uppgifter vidare. Inga personuppgifter säljs vidare eller hyrs ut till tredjepart. Vi kommer att spara nödvändig data så länge som vi är skyldiga att spara informationen enligt bokföringslagen. För att skydda dig mot bedrägerier kommer även din IP-adress att sparas. Du har enligt GDPR rätten att få ta del av den information som vi har registrerat. Du har också rätten att begära att informationen ska korrigeras. Kontakta oss via order@b4adventures.se så hjälper vi dig. Om du anser att vi på något sätt inte uppfyller kraven på hur personuppgifter hanteras, kan du kontakta Datainspektionen.